V zmysle zodpovedného správania k našej planéte sme sa do nového roka 2020 rozhodli vstúpiť s čo „najzelenším“ myslením a postupne vo firme zavádzať stále nové a nové ekologickejšie postupy.

Jedným z prvých krokov bola zmena dodávateľa tonerov do našich tlačiarní. Síce sa snažíme tlačiť na papier čo možno v najnižšej miere a využívať elektronické dokumenty čo najviac, úplne vyhnúť používaní tlačiarní sa zatiaľ nedokážeme.

Z tohto dôvodu sme prešli na dodávateľa, ktorý nám zabezpečí recykláciu a ekologickú likvidáciu tonerov. Prázdny toner totižto rozhodne nepatrí do odpadkového koša a je potrebné s ním nakladať zodpovedne. Každý toner je nutné rozobrať na jednotlivé materiály (plast, elektro odpad, kovy, chémia). Každý druh odpadového materiálu sa musí následne odniesť na špeciálne pracovisko k likvidácií kde ho spracujú vhodným a šetrným spôsobom. Na rozdiel od kompatibilných tonerov je pri tých originálnych výhoda, že kým dôjde k ekologickej likvidácií je možné ich použiť minimálne dva krát.