V úvodných mesiacoch roka sa pravidelne všetci naši zamestnanci spolu s vedením stretávajú na školení. Tento krát bolo naše školenie zamerané nielen na vzdelávanie v oblasti nových technologických postupov či produktov, ale preberali sme aj ekologické témy a možnosti ako čo najšetrnejšie pristupovať k životnému prostrediu a ako čo najlepšie priložiť našu ruku k dielu.